Appropå föregående inlägg


Hålla hand

Hans heliga ljus brister omkring mig
Och förlöser värmen

I den
Smälter min knutna näve
vars slutenhet smärtat oss och hållt de goda gåvorna så hårt
att de egentligen varken varit goda eller givna

Liljor öppnar sig i vårvärme
Handen öppnar sig i het helighet
gör
det den formats för
vilande öppen. Givande

Min Gud håller min hand i sin
Och min
håller mer än någonsinn

RSS 2.0